Om företaget

Vi har lång erfarenhet av att jobba med olika projekt, stora som små.
Med olika typer av beställare som allmännyttan, fastighetsbolag, byggbolag, bostadsrättsföreningar samt privatpersoner - alltid med en nöjd slutkund i fokus.

Samtliga anställda inom företaget är utbildade med betyg/certifikat inom sin yrkesgrupp och företaget strävar alltid efter att följa utvecklingen och uppdatera oss med utbildningar/kurser. Alla anställda på Staden är Säker vatten och Heta arbeten utbildade och utför arbeten efter dess regler och dokumentation.

 

Vi besitter kompetens bla inom:

 • VVS
 • Snickare
 • El
 • Målare
 • Kakel
 • Fastighetsskötsel
 • Totalentreprenad
 • Rivningsarbeten
 • Ventilation
 • Markarbeten
 • Låssmed
 • Svets
 • Smide
 • Plåt
 • Lättare grävarbeten - minigrävare
 

Miljö

Stadens VVS och Bygg tänker på miljön och strävar ständigt efter att välja miljövänliga material som är inköpta av ledande tillverkare och fabrikanter som har miljöcertifierade produkter. Vi källsorterar och återvinner material samt ser till att vårt avfall hamnar rätt på godkända miljö och återvinningsstationer.

 

Information

Vi är medlemmar i VVS företagen
Säker vatten utbildade VVS montörer
Godkänd för F-skatt